Ochrona danych osobowych


Administratorem danych osobowych jest firma DOLMEB Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy (58-100) przy ulicy Stalowej 25, telefon kontaktowy 74/649-56-30.

 

Celem zbierania danych jest zatrudnienie, rekrutacja oraz działalność handlowa.


Informujemy, że ma Pani/Pan następujące prawa wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez DOLMEB : 

• prawo dostępu do swoich danych 

• prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania 

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

• prawo do przeniesienia danych 

• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Dane będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa dla danej kategorii danych pracowniczych. Okres ten może zostać wydłużony o czas niezbędny do zorganizowania trwałego zniszczenia dokumentów oraz w sytuacji, gdy stwierdzi się, iż dane mogą być niezbędne byłym pracownikom do udokumentowania okresu swojego zatrudnienia oraz są dowodem w toczącym się postępowaniu lub sprawie. 

Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

Podstawa prawna:- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).- USTAWA z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych osobowych

 

 


 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Klauzula informacyjna dla pracowników

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

Copyright © 2012 DOLMEB Sp. z o.o. Design by: RedBullet

DO GÓRY