Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Wypełniając obowiązek prawny, wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”,  informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest firma DOLMEB sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy (58-100) przy ulicy Stalowej 25, telefon kontaktowy: 74/649-56-30, zwaną dalej „Dolmeb”.

Inspektorem Ochrony Danych w naszej firmie jest Kinga Kutarba, telefon kontaktowy:  74/649-56-53.

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zamówień na podstawie zawieranych umów (sprzedaży, zlecenia, o świadczenie usług czy dostawy). Dane te są niezbędne do obsługi i  realizacji tych umów oraz nawiązania i utrzymywania kontaktów handlowych w tym zakresie z osobami, których dane dotyczą.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO.

Równocześnie informujemy, że ma Pani/Pan następujące prawa wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez Dolmeb:

    • prawo dostępu do swoich danych
    • prawo do ich  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
    • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
    • prawo do przeniesienia danych
    • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
    • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania umowy.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych i przewidziany przepisami prawa dla dokumentacji finansowo-księgowej. Okres ten może zostać wydłużony o czas niezbędny do zorganizowania trwałego zniszczenia dokumentów oraz w sytuacji dochodzenia  swoich praw przez Dolmeb.

Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Copyright © 2012 DOLMEB Sp. z o.o. Design by: RedBullet

DO GÓRY