Klauzula informacyjna dla pracowników

Wypełniając obowiązek prawny, wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”,  informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest firma DOLMEB sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy (58-100) przy ulicy Stalowej 25, telefon kontaktowy 74/649-56-30, zwaną dalej „DOLMEB”.

Inspektorem Ochrony Danych w naszej firmie jest Kinga Kutarba, telefon kontaktowy  74/649-56-53.

Celem przetwarzania danych jest obsługa pracowników w związku z zatrudnieniem oraz organizacja pracy w firmie DOLMEB.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. a, b, c i f RODO oraz art. 221 §1 Kodeksu Pracy oraz Pani/ Pana zgoda.

Równocześnie informujemy, że ma Pani/Pan następujące prawa wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez DOLMEB :

    • prawo dostępu do swoich danych
    • prawo do ich  sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
    • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
    • prawo do przeniesienia danych
    • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
    • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podanie danych niezbędnych do zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z w/w przepisów prawa.

Podanie dodatkowych danych za Pani/Pana zgodą jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne do uzyskania innych świadczeń i przywilejów np. świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń czy dofinansowania w związku z niepełnosprawnością. Wynika to z osobnych przepisów prawa bądź wewnętrznych regulaminów pracodawcy.

Dane będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa dla danej kategorii danych pracowniczych. Okres ten może zostać wydłużony o czas niezbędny do zorganizowania trwałego zniszczenia dokumentów oraz w sytuacji, gdy stwierdzi się, iż dane mogą być niezbędne byłym pracownikom do udokumentowania okresu swojego zatrudnienia oraz są dowodem w toczącym się postępowaniu lub sprawie.

Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Copyright © 2012 DOLMEB Sp. z o.o. Design by: RedBullet

DO GÓRY