Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Wypełniając obowiązek prawny, wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”,  informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest firma DOLMEB sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy (58-100) przy ulicy Stalowej 25, telefon kontaktowy 74/649-56-30, zwaną dalej „DOLMEB”.
Inspektorem Ochrony Danych w naszej firmie jest Kinga Kutarba, telefon kontaktowy  74/649-56-53.
Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych  jest  weryfikacja i ocena kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej w celu zatrudnienia oraz kontakt z kandydatem w czasie rekrutacji.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6, ust. 1, lit. a, b, c  f RODO, art.  221 §1 Kodeksu Pracy oraz
Pani/ Pana zgoda.

Równocześnie informujemy, że ma Pani/Pan następujące prawa wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez DOLMEB :
    • prawo dostępu do swoich danych
    • prawo do ich  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
    • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
    • prawo do przeniesienia danych
    • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
    • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
      
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wynika z w/w przepisów prawa i ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.  

Dane będą przetwarzane  przez rok od daty złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej dokumentów aplikacyjnych w  DOLMEB.

Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Copyright © 2012 DOLMEB Sp. z o.o. Design by: RedBullet

DO GÓRY